Jan
23
6:00pm

Hammond- och barockorgel

St. Görans kyrka, Stockholm

January 23rd, 2022 6:00pm Solo organ at St. Görans kyrka