St. Görans kyrka


St. Görans kyrka


Address:


Stockholm