May
24

Quadrophonic Leslie Experience

Katalin, Uppsala

May 24, 2024, 8:00 pm
Musikaliskt experiment, ljudinstallation eller tekniskt nörderi? Förmodligen allt på en gång!
Hösten 2022 förverkligade jag en tanke som jag haft länge – ställa ett leslie i varje hörn runt orgeln och koppla upp B3:an mot alla samtidigt. Hastigheten på kabinetten kan styras gemensamt, men varje kabinett kan också frikopplas och styras separat. Det ger helt nya möjligheter att skapa sound, genom att låta kabinetten röra sig på olika sätt.
Det upplevda ljudet beror också väldigt mycket på var i rummet man befinner sig. Varje kabinett färgar ljudet på sitt sätt och beroende på vilka kabinett man har närmast sig så kommer ljudbilden att förändras.
Man brukar säga att medan det är häftigt med ett (1) leslie, så är det mer än dubbelt så häftigt med två. Vad händer då med fyra? Ja, det bildas definitivt en ljudbild i rummet som inte liknar något annat.
Musikaliskt då? En del av projektet går ut på att hitta också nya musikaliska utttryck som går att använda i komposition och improvisation.
Det känns minst sagt lite högtidligt att sitta där i mitten. En säker väg till upplysning tror jag, eller kanske ett sätt att kanalisera alla universums orgelenergier.

Lineup

Andreas Hellkvist – Hammond organ, 4 leslies

Tickets

Venue

Katalin, Uppsala

Godsmagasinet Östra Station
Roslagsgatan 1
753 27 Uppsala

To venue

Organ