Utgångpunkten för detta projekt var – hur kan man kobinera två orglar så att de kompletterar och förstärker varann utan att det blir en tävling i ljudvolym och teknik. Andreas och Leo kan sägas kommer ur två olika generationer av jazzmusiker men de har många gemensamma referenser, speciellt när gäller Hammondorgel. Och det visade sig att det går att göra väldigt mycket som både blir kul och musikaliskt intressant! Jazz standards, “klassisk” orgeljazz, en del egna kompositioner och en del funk och groove. Jesper Kviberg sitter mellan dem och knyter ihop det hela med sitt dynamiska och följdsamma trumspel. Helt enkelt superkul!

The starting point for this project was – how can you combine two organs in a way that they complement and strengthen each other without it turning in to a competition in volume and technique. Andreas and Leo are from two generations of jazz musicians but the share a lot of references, escpecially when it somes to the Hammond organ. So it turned out you can do a lot of things that are both fun and musically interesting. Jazz standards, “classic” organ jazz, a few original compositions and some funk and groove. Jesper Kviberg sits in the middle at the drums and ties it all together. So much fun!

Musicians

Videos

Double organ madness

  • Andreas Hellkvist - Hammond organ
  • Leo Lindberg - Hammond organ
  • Jesper Kviberg - drums

Founded in 2021-10-25
Genres: Blues, Funk, Jazz

Links

Upcoming gigs
Past gigs