Presentationsvideo Kiralina Salandy & Andreas Hellkvist - softare musik

Några exempel på Kiralina Salandys & Andreas Hellkvists lite softare repertoar. Taget från en konsert i Gävle i sep 2023.

Musiker:
Kiralina Salandy – sång
Andreas Hellkvist – Hammondorgel

Mer info

Kiralina Salandy & Andreas Hellkvist